Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Albrecht Dürer: Imádkozó kéz (1508)

Az imádkozás heti rendje a Miatyánk kérései szerint

HÉTFŐ

Isten eljövendő országa és országának terjesztése

Jöjjön el a te országod!

Luther imádsága

Mindenható jóságos Atyánk! Kormányozz minket Szentlelkeddel, mert ha elhagysz, beleesünk minden bűnbe, gonoszságba és szerencsétlenségbe, ahogyan meg van írva: „Nélkülem semmit sem tehettek.” Ámen.

Hétfő reggel

     Áldott légy, üdvözítő Istenem, hogy most is uralkodol ebben a világban. Uralkodol azokon is, akik nem ismernek téged. Uralkodol mindenen, ami él. Áldott légy, üdvözítő Istenem, hogy majd legyőzöd minden ellenségedet, elhozod az örök béke országát, amelyet tieidnek készítettél, és te leszel minden mindenekben. Áldott légy, üdvözítő Istenem, hogy engem is elhívtál eljövendő országodba.
     Könyörgök hozzád, üdvözítő Istenem, ragadj meg és vezess engem, hogy bejussak országodba. Állíts meg a széles úton, amely kárhozatba visz. Kényszeríts a keskeny útra, amely örök életre visz. A mindennapi munka lázában, a hétköznap rohanásában és kísértéseiben szabadíts meg az anyagiak szerelmétől, szabadíts meg az életemért aggódástól, szabadíts meg az emberek félelmétől. Tartsd éberen énbennem azt az egy gondot, hogy keressem először országodat és annak igazságát.
     Hálával dicsérlek, üdvözítő Istenem, hogy mindennapi munkámban reád tekinthetek, és téged szolgálhatlak. Ámen.

Hétfő délben

     Imádom uralkodásod csodáját, örök dicsőség Királya, Jézusom! Csodálatosan uralkodol a teremtett világon. Csodálatosan uralkodol az embereken. Csodálatosan uralkodol, mert mindenkinek szolgálsz.
     Uralkodjál az én szívemen is, örök dicsőség Királya, Jézusom! Hadd kövesselek téged mindennapi munkámban, hogy igazságban, szeretetben és csendben hozzád hasonlóan tudjak szolgálni ebben a véreddel megváltott világban.
     Add meg e világnak a földi békességet, és hozd el örök országod örök békességét. Ámen.

Hétfő este

     Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy még nem jött el országod, mert türelemmel várod sokak megtérését. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy türelemmel hordozol engem is, hogy igéddel hívogatsz országodba, hogy vessződdel és botoddal észre térítesz.
     Bocsásd meg irgalmasan, Úr Jézus, hogy türelmeddel visszaéltem, hogy hívásodra nem hallgattam, hogy fenyítésedre zúgolódtam.
     Szánd meg, Úr Jézus, az elveszett világot, és tégy tanítványoddá minden népet. Küldd el Szentlelkedet, hogy életre keljenek a megszáradt csontok. Küldd el Szentlelkedet, hogy követeid erővel tegyenek bizonyságot. Küldd el Szentlelkedet, hogy ébredjen a hit minden népnél. Küldd el Szentlelkedet, hogy terjedjen országod az egész világon.
     Halld meg, Úr Jézus, a teremtett világ sóhajtozását. Feléd sóvárog a világ, és várja megváltását. Feléd sóvárog a szívem is. Jöjj el hamar, Úr Jézus! Ámen.


Kiadó és jogok...