Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Szélrózsa 2018

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Segédanyagok


Konfirmációi irány†ű I–II.

A munkatankönyv első része rövid egyháztörténeti és egyházismereti anyagot tartalmaz, a második rész pedig egyházunk alapvető tanítását foglalja össze. Letölthető PDF formátumban.

Letöltés:
Konfirmációi irány†ű I.
Konfirmációi irány†ű II.


Luther Márton élete és munkássága

A bemutató Luther életének megismeréséhez és jobb megértéséhez nyújt illusztrációs segítséget. Felhasználható konfirmációi- és felnőttoktatási segédanyagként egyaránt.

Letöltés:
Luther Márton élete és munkássága (bemutató)


A hit alapvető bizonyságtételei

A keresztény hit központi és alapvető bizonyságtételeit hét textuson keresztül rögzíti ez a sorozat. Három ószövetségi és négy újszövetségi szakasz áll előttünk. Kifejezetten felnőttoktatási segédanyagként használható.

Letöltés:
A bizalom kockázata (1Móz 12,1–4)
Isten küld egy embert (2Móz 3–4)
Amit az embernek nem szabad elfelejtenie (Zsolt 103)
A hit határokat feloldó ereje (Mt 15,21–28)
Ahogyan Isten viszonyul hozzánk (Lk 15,11–32)
Aki a reménység alapja (Lk 24,13–35)
Amin a keresztyének tájékozódnak (Fil 2,5–11)


Kajárpéci gitársuli–Énekfüzet

A gitársuli célja, hogy egyszerűen és közérthetően összefoglalja azokat az alapismereteket, amelyek az akkordos énekkíséret elsajátításához szükségesek. A gitársuli nem tartalmaz zeneelméleti tudnivalókat, kifejezetten a gitár egyszerű, mégis élvezhető megszólaltatására koncentrál. A leckékhez mellékletként a gyakorlófeladatok kottaanyagai kapcsolódnak.

Letöltés:
Gitársuli


Egy éves bibliaolvasó vezérfonal

Ennek a vezérfonalnak a segítségével egy év alatt végigolvashatjuk az egész Bibliát. Mivel a párhuzamos részeket együtt olvastatja, segít felfedezni a Szentírás összefüggéseit. Letölthető PDF formátumban.

Letöltés:
Egy év alatt végig a Biblián


Diafilmek

Az alábbi diafilmek nyári gyülekezeti hittantáboraink témafeldolgozásaihoz készültek:

Letöltés:
József története 1. rész: odp | pdf
József története 2. rész: odp | pdf
József története 3. rész: odp | pdf
A nagy fal – A buyufa alatt 1. rész: odp | pdf
Miért küldte el Isten Jézust? – A buyufa alatt 2. rész: odp | pdf
A kecske, aki oroszlán akart lenni – A buyufa alatt 3. rész: odp | pdf
A másik oldalon – A buyufa alatt 4. rész: odp | pdf
A majmok, akik nem hitték el, hogy van krokodil – A buyufa alatt 5. rész: odp | pdf
A három szabály – A buyufa alatt 6. rész: odp | pdf


DiBre – (Kis) Digitális Breviárium

A lelkészek és gyülekezeti szolgálatban állók napi elcsendesedését segítő könyvecske, „A lelkipásztor imádsága” digitalizált változata. Az oldalt TiddlyWiki tartalomkezelő rendszer működteti, amely letölthető okostelefonra is.

Betöltés:
DiBre


Gyülekezeti falinaptár

2018