Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Aktuális:

500 nap imádság reformációért

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Megújultak gyülekezeti termünk nyílászárói

A megújult ablakok Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk presbitériumának korábbi döntése alapján felújíttattuk gyülekezeti termünk ablakait és bejárati ajtaját. A fából készült, hőszigetelt nyílászárók ezév októberében kerültek a helyükre, az belső oldalon fapárkány is készült az ablakok alá. A beépítést követő kőműves, festési és takarítási munkálatokat presbitereink és családtagjaik végezték el. Ezúton is köszönet érte! | A fotók megtekintéséhez kattintson az indexképre

Mózes nyomában — Hittanos tábor hatodszor

Hittanos napközis tábor - Kajárpéc, 2016 Ószövetségi kalandozásunkat — Noé és József után — idén Mózes nyomába szegődve folytattuk 2016. augusztus 8-11. között, ökumenikus lelkülettel tartott hittanos táborunkban. Több mint harminc, 5 és 14 éves kor közötti fiatal gyűlt össze Felpécről, Gyömöréről és Kajárpécről, hogy négy délutánon keresztül végigjárjuk Mózes életének fontosabb állomásait születésétől a sínai-hegyi kinyilatkoztatásig, rávilágítva: Isten hűséges az ő népéhez, megtartja ígéretét, és nem engedi, hogy tervének kibontakozását emberek és a kedvezőtlen körülmények megakadályozzák. Szavak helyett beszéljenek most a képek.| Fotók és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Konfirmáció és jubiláció — 2016

Az ötven, hatvan, hetven, hetvenöt és nyolcvan éve konfirmált jubilánsok Kajárpécen, 2016 Régóta várt ünnep volt 2016. május 22-én, ugyanis négy év után került újra sor konfirmációra gyülekezetünkben: öt fiatal adott számot hitéről és vett először úrvacsorát a gyülekezet közöségében. Reménységünk, hogy a konfirmációval nem lezárul életük egy szakasza, hanem új perspektíva nyílik meg számukra az Istennel való közösség megélésére.
      Az ünnepi alkalmon az 50, 60, 70, 75 és 80 évvel ezelőtt konfirmáltak is felidézhették egykori fogadalmukat és megerősíthették hitüket. A 27 — mára már a szélrózsa különböző irányába is elszármazott — meghívott közül 16 jubiláns konfirmált testvérünk volt jelen, többen jelezték, hogy nem tudnak eljönni, de imádságban lélekben velük is együtt lehettünk. Az istentisztelet utáni kötetlen beszélgetés során pedig sok egykori, kedves emlék felidéződött.
      Isten áldását kérjük a most és az évtizedekkel ezelőtt konfirmált testvéreink életére, és kérjük Isten Szentlelkét, hogy továbbra is munkálkodjék közösségünkben!

Imahét 2016

Ökumenikus imahét, 2016. A z idei ökumenikus imahét vezérigéje 1Pt 2,9 volt: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” Kajárpécen január 18-án, Felpécen január 21-én, Gyömörén pedig január 24-én gyűltünk össze Isten igéjének hallgatására a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek mindhárom településen a katolikus gyülekezet temploma adott otthont, igehirdetéssel Kajárpécen és Felpécen Smidéliusz András evangélikus lelkész, Gyömörén pedig Tarcsáné Jankó Szabó Csilla református lelkésznő szolgált.