Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Aktuális:

500 nap imádság reformációért

Egyszázalék 2017

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Új kerítés a templomkertben

Új kerítés Március végére új kerítés készült a templomkertbe a régi iskola felőli oldalon. A korábbi, ideiglenesen állított paravánkerítést szélvihar döntötte ki, ezért vált szükségessé ez az időtállóbb, biztonságosabb megoldás.

Ökumenikus megemlékezés nemzeti ünnepünkről

2013. március 15. Idén Wolf Pál Péter plébános vezetésével a gyirmóti-, koroncói- és rábapatonai római katolikus gyülekezetek tagjai voltak vendégeink március 15-én. „Hídverő” című egyházközségi heti értesítőjükben így számoltak a találkozásról: „Március 15-én ökumenikus istentisztelettel ünnepelt Kajárpéc. A kétvallású községben szép hagyománya van a két egyház közös ünneplésének, ami a kispéci temetőben kezdődik koszorúzással: Matkovits János huszárszázados családi kriptáját koszorúzták meg. Ez alkalommal Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet. (...) A kispéci evangélikus templomban tartott ökumenikus istentisztelettel folytatódott az ünneplés. A két szolgálattevő, Smidéliusz András evangélikus lelkész és Wolf Pál Péter plébános által közösen ünnepelt szertartásban mindkét egyház által ismert közös nagyböjti énekek, zsoltárimádság, igehirdetés és könyörgés szerepelt. A jelenlévők együtt imádkozták a Miatyánkot és énekelték el a Himnuszt. Az ünneplőket a két felekezet áldása bocsátotta el.”

Imahét 2017

Ökumenikus imahét, 2016. Ökumenikus imaheti alkalmainkon a megbékélés szükségességét és lehetőségét adták elénk a kijelölt bibliai olvasmányok, melyek közül 2Kor 5,14—20, mint vezérige Krisztus szorongató szeretetére irányította figyelmünket. Kajárpécen január 16-án, Felpécen január 19-én, Gyömörén pedig január 22-én gyűltünk össze közös elcsendesedésre, imádságra, hitünk megvallására és Isten igéjének hallgatására a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont, igehirdetéssel Tarcsáné Jankó Szabó Csilla református lelkésznő szolgált.