Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

„Elfogadtál és elhívtál” – Mi is részt vettünk az EPOT-on

EPOT, 2022. A 2022. évi evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) szeptember 24-én, szombaton került megrendezésre Budapesten, ahol ezúttal a presbiterek mellett részt vehettek mindazok, akik valamilyen formában feladatot és felelősséget vállalnak a gyülekezetek életében. Szöveg: Eckstein Ágota, Fotó: Eckstein Csilla, Mihácsi Lajos | Bővebben...

Békesség fejedelme – Személyes beszámoló a kajárpéci hittantáborról

Békesség fejedelme – Hittantábor Kajárpécen, 2022. Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a már hagyománynak számító nyári hittantábor 2022. augusztus 1. és 3. között. Idén a táborozók a Békesség fejedelme című témát járhatták körbe a táborvezetők segítségével. Minden nap programja kora délután kezdődött. Ilyenkor érkeztek meg a gyermekek Kajárpécről és környékéről, de volt aki ennél sokkal messzebbről jött ide. Többféle módon is színesnek nevezhető társaság gyűlt össze idén. Egyrészt egészen a bátor óvodásoktól a már veteránnak számító konfirmált ifjakig minden korosztályból voltak jelen gyerekek, de a bibliaköri foglalkozásokról jól ismert arcokon kívül, a tábor ökumenikus jellege révén számos új taggal bővülhetett a csapat. Szöveg: Ludván Petra | Bővebben...

„Áldjad, lelkem, az Urat!” – Konfirmáció az evangélikus gyülekezetben

„Áldjad, lelkem, az Urat!” – Konfirmáció az evangélikus gyülekezetben Másfél év után újra konfirmációra került sor kajárpéci gyülekezetünkben 2022. május 21-én és 22-én. | Bővebben...

Teológuspassió Kajárpécen

Teológuspassió Régi hagyomány az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, hogy a böjti időszakban – nagyhétre fókuszálva – passióelőadás keretében elevenítik fel a hallgatók Jézus szenvedéstörténetét, illetve hogy passiójukkal egy-egy egyházmegye gyülekezeteibe is ellátogatnak, segítve ezzel a húsvét ünnepére való elmélyült készülést. A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegyében 2020-ra volt betervezve a körút, amelyet azonban akkor meghiúsított a Covid-járvány. Istennek adunk hálát, hogy ez a terv két évvel később mégiscsak megvalósulhatott. A kajárpéci gyülekezet templomában 2022. április 13-án, nagyhét szerdáján tekinthették meg az érdeklődők a harmadéves teológus hallgatók szolgálatát. Az alkalom Réz-Nagy Zoltán egyetemi lelkész igehirdetésével kezdődött, majd ezt követte a zenés passiójáték. Az evangéliumokból jól ismert történetet valódi átéléssel jelenítették meg a fiatalok, ezáltal is közelebb hozva minden jelenlévőhöz a megváltás örömüzenetét. A látogatás a gyülekezeti teremben vacsorával zárult.

Megemlékeztünk az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

Fotó: Wikimedia Commons Miután tavaly a járványhelyzet miatti elővigyázatosságból korlátozódott csupán a temetői koszorúzásra megemlékezésünk, 2022-ben már a szomszédunkban pusztító háború hírei töltötték el aggodalommal a szíveket március 15-én. Mit jelent a szabadság? Ha nincs, hogy lehet kivívni? Ha van, hogy lehet megőrizni? Hogy lehet vigyázni rá, és nem elherdálni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ nemzeti ünnepünkön, miközben megemlékeztünk a forradalom és szabadságharc hőseiről és vívmányairól. Matkovits János huszárszázados sírjának megkoszorúzását ez alkalommal is az evangélikus templomban megtartott ökumenikus istentisztelet követte.

Ökumenikus imahét – 2022

Ökumenikus imahét, 2013. Az ökumenikus imahét 2022. évi programját a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Az alkalmak vezérfonalát a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata határozta meg. A közös elcsendesedések igei mottója Máté evangéliuma 2. részének 2. verse volt: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Kajárpécen január 17-én, Felpécen január 20-án, Gyömörén pedig január 23-án tartottuk meg az imaheti istentiszteletet, mindhárom településen a római katolikus templomban. Kajárpécen és Gyömörén Smidéliusz András evangélikus lelkész, Felpécen pedig Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő hirdette Isten igéjét, valamint az alkalmak házigazdájaként a liturgiai szolgálatot Bors Imre római katolikus plébános vezette.