Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Magyarországi Evangélikus Egyház

E-persely

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Novemberi múzeumlátogatás

A kajárpéci oltárkép az Evangélikus Országos Múzeumban. Reformáció ünnepéhez is illeszkedő gyülekezeti programra került sor 2021. november 6-án. A kajárpéci és felpéci evangélikus gyülekezetekből mintegy tizennyolcan vettek részt azon a budapesti kiránduláson, amelynek egyik célja az Evangélikus Országos Múzeum kiállításainak megtekintése volt. | Bővebben...

„Valami más, mégis ugyanaz” – Kilencedik hittantábor Kajárpécen

Jónás története – Hittantábor Kajárpécen, 2021. Zorán fenti sorai jutnak eszembe, ha visszatekintek az idei hittantáborunkra, a pandémiás helyzet ugyanis – mint annyi minden másra – erre is rányomta bélyegét. A tavalyi évben egyáltalán nem tudtuk megszervezni nyári táborunkat, idén azonban július 19. és 21. között újra együtt lehettünk felpéciek és kajárpéciek, evangélikusok és más felekezetűek, kisebbek és már konfirmáltak. | Bővebben...

Bepótolt konfirmációi emlékünnep

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2021. A tavalyi járványhelyzet sajnos nem tette lehetővé a jubiláló konfirmált testvérek találkozóját. Ezt az elmaradt alkalmat pótoltuk 2021. július 4-én. Az ünnepi istentiszteleten úrvacsorai közösségben és hálaadó imádsággal tekintettünk vissza a 25, 50, 60, 70 és 75 évvel ezelőtti hitbeli megerősítésre, Istennek köszöntük meg a konfirmáló lelkészek szolgálatát, megemlékeztünk a már előrement konfirmandustársakról, és Urunk áldását kértük jubiláló testvéreink életére. Az alkalomhoz kapcsolódó, immár hagyományosnak mondható szeretetvendégséget ezúttal a templomkertben tartottuk meg.

Toronylakók

Toronylakók A háztetők fölé magasodó templomtorony egy-egy település meghatározó része. A torony az ég felé mutat, ezzel hirdeti Isten dicsőségét. A benne lakó harangok hangja messzire viszi üzenetét: segíti életünk ritmusát, szólít és figyelmeztet. Azonban gondoltunk-e már úgy a templomtoronyra mint állatok búvóhelyére? | Bővebben...

Nemzeti ünnepünk március idusán

Fotó: Wikimedia Commons Az újra felerősödő járvány miatt 2021. március 15-én csak zárt körű ünnepi koszorúzást tartottunk a kispéci temetőben Matkovits János huszárszázados sírjánál az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésével. A szükséges járványügyi szabályok betartásával lebonyolított rövid alkalmon a helyi egyházközségek lelkészei imádságban is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről és vértanúiról.

Ökumenikus imahét – 2021

Ökumenikus imahét, 2013. Az ökumenikus imahét 2021. évi programját a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség állította össze. A választott téma („Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”) Jn 15,1„17-en alapul, és kifejezi a közösség elhivatottságát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az emberiség családjának egységére. Gyülekezeteinkben is megtartottuk imaheti alkalmainkat: Kajárpécen január 18-án, Felpécen január 20-án, Gyömörén pedig január 24-én imádkoztak és hallgatták közösen Isten igéjét a katolikus, református és evangélikus hívek. Kajárpécen és Felpécen az evangélikus templomban Bors Imre római katolikus plébános, Gyömörén pedig a katolikus templomban Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő hirdette Isten igéjét.