Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

E-persely

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Tíz példázat Kajárpécen

Igéimet forgassátok! (Tíz példázat) Hosszú tervezés, szervezés és a járványhelyzet miatti bizonytalanság után került sor a kajárpéci evangélikus templomban 2020. szeptember 24-én az „Igéimet forgassátok! (Tíz példázat)” címmel meghirdetett koncertre. Becze Gábor, Gryllus Dániel, Huszák Zsolt és Smidéliusz Gábor közreműködésével, Sumonyi Zoltán versein és Gryllus Dániel zenéjén keresztül Jézus néhány példázatában mélyülhetett el a hallgatóság. A nehezített körülmények ellenére is lélekemelő alkalmon vehettek részt mindazok, akik ellátogatva templomunkba meghallgatták a 2017-ben kiadott hanglemez anyagát. A helyi önkormányzat segítségével megrendezett koncert a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által támogatott sorozat nyitánya volt, amely a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében valósult meg. Szöveg: JCsCs

Köszönjük, Magyarország!

Rendhagyó konfirmáció

Konfirmáció Kajárpécen, 2020. Az idei – tavasszal a járványhelyzet miatt elmaradt – konfirmációi istentiszteletre Kajárpécen 2020. szeptember 6-án, Felpécen pedig szeptember 13-án került sor. Március közepétől a konfirmációi oktatás az iskolaihoz hasonlóan a digitális térben folytatódott. A fiatalok a gyülekezet honlapján keresztül jutottak a tananyaghoz, illetve a gyakorló feladatokhoz. A konfirmációi vizsgát szintén az online térben, mennybemenetel ünnepén teljesítette a tizenegy kajárpéci, illetve a hét felpéci (köztük egy gyömörei) konfirmandus. A karantén feloldása után a megfelelő alkalomra vártunk, hogy megtarthassuk az úrvacsoravétellel egybekötött konfirmáció istentiszteletet. Isten kegyelmének hála ezek az ünnepi alkalmak a megfelelő óvintézkedések mellett rendben lezajlottak a szeptember elejei vasárnapokon. Reméljük, hogy a tizennyolc fiatal számára nemcsak a rendkívüli körülmények miatt marad emlékezetes ez az alkalom, hanem valóban konfirmáltan, azaz hitben megerősödve lesznek továbbra is tagjai gyülekezeteinknek. Szöveg: JCsCs

Temetőfejlesztés a Magyar Falu Program keretében

Temetőfejlesztés a Magyar Falu Program keretében Örömmel adunk hírt arról, hogy a Kajárpéc–Hegyalja úti (kispéci) temetőben a díszburkolattal készített járdák és utak építésének munkálatai befejeződtek. A temetőfejlesztési projektre a Magyar Falu Program keretében ötmillió forint állami támogatást, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól egymillió forint önrésztámogatást, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegyétől pedig ötszázezer forint építési segélyt nyert gyülekezetünk. Ezúton is köszönjük a támogatóknak, hogy lehetővé tették terveink megvalósítását. Az utak építésével egyidőben, saját forrásból a ravatalozó épületén is elvégeztettük a szükséges javításokat. | A fotók megtekintéséhez kattintson az indexképre | További képek...

Ökumenikus imahét – 2020

Ökumenikus imahét, 2013. Idén újra mindhárom gyülekezetben megtartottuk ökumenikus imaheti alkalmainkat: Kajárpécen január 20-án, Felpécen január 23-án, Gyömörén pedig január 26-án gyülekezetek össze a katolikus, református és evangélikus hívek. Az alkalmaknak – melyeken ApCsel 27,18–28,10 alapján hangzott Isten hirdetett igéje – mindhárom településen a katolikus gyülekezet adott otthont. Igehirdetéssel Kajárpécen és Gyömörén Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Felpécen pedig Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált.

Mit tanulhatunk a baglyoktól? – A teremtés hete Kajárpécen

Mit tanulhatunk a baglyoktól? – A teremtés hete Kajárpécen, 2019. A Teremtő iránti hála és a teremtésben kapott emberi felelősség jegyében fontosnak tartjuk a teremtett világ védelmét, ezért gyülekezetünk évek óta rendszeresen megemlékezik a teremtés ünnepéről az istentiszteleten, ami egyben aratási hálaadó ünnepség is. Az istentiszteleti kereteken túl is keressük az egyéb lehetőségeket, amellyel ráirányíthatjuk a gyülekezet ifjabb és felnőtt tagjainak figyelmét a teremtett világ megóvásának fontosságára. | Bővebben...

Nemeskéren jártunk a dunántúliak második artikuláris napján

Artikuláris nap – 2019. szeptember 29. A kajárpéci és a felpéci gyülekezetek tagjai közül többen vállalkoztunk a nemeskéri artikuláris nap egyháztörténeti emléktúrájára. Szeptember utolsó vasárnapján az időjárás is kedvezett ahhoz, hogy Lövőről körülbelül három kilométeres sétával juthassunk el a rendezvényre. | Bővebben...

Az örömhír krónikásai

Az örömhír krónikásai – Hittantábor Kajárpécen Minden tábor végén az első szó, ami megfogalmazódik bennünk: a hála. Hála – a Szentlélek hívó szaváért, amely Felpécről, Kajárpécről és környékéről 27 gyermeket és fiatalt gyűjtött össze a három délután folyamán; a segítőkért, akik lelkesedésükkel, kreativitásukkal és ötleteikkel segítették a program megvalósulását; a háttérben munkálkodókért, akik imádsággal, süteménnyel, a terep előkészítésével vagy anyagilag járultak hozzá az alkalomhoz; a jó időért, amely lehetővé tette, hogy birtokba vegyük a tágas templomkertet is. | Bővebben...

Emlékünnep Jubilate vasárnapján

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2019. Idén Jubilate vasárnapján hívtuk közös hálaadásra a 25, 50, 60, 70, 75 és 80 éve konfirmáltakat. Az istentiszteleten imádságban köszöntük meg Istennek az egykori hitbeli megerősítést, a konfirmáló lelkészeket, megemlékeztünk a már előrement konfirmandustársakról és Urunk áldását kértük jubiláló testvéreink életére. A jelenlévők évfolyamonként járultak a megterített úrvacsorai oltárhoz. Az istentiszteletet követően szeretetvendégséggel folytatódott és zárult az ünnepi alkalom.

Ökumenikus megemlékezés március 15-én

Ökumenikus istentisztelet 2019. március 15-én Hagyományainknak megfelelően – a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve – Kajárpécen ökumenikus istentisztelet, Felpécen pedig ökumenikus temetői áhítat keretében emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról 2019. március 15-én.

Ökumenikus imahét – 2019

Ökumenikus imahét, 2019. A 2019. évi ökumenikus imahét témáját és liturgiai anyagát az indonéz keresztyének állították össze. Az egyes napok igei üzenetében arra kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk az igazság mellett, és Krisztus gyógyító kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ helyreállításában. Felpécen január 24-én, Gyömörén január 27-én, Kajárpécen pedig január 28-án gyűltünk össze a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek – amelyeken Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Bors Imre római katolikus plébános és Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált – mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont.

Emlékműavatás idősek és betegek napján

Az I. világháborús emlékmű felavatása Elkészült településünk I. világháborús emlékműve, melynek felavatására és megszentelésére 2018. november 18-án került sor az Újtelep utcai parkban. Ünnepi beszédet mondott Vikár Tibor helytörténész. Ugyanezen a napon, idősek és betegek napja alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottunk az evangélikus templomban. Igehirdetéssel Bors Imre plébános szolgált.

Ökumenikus temetői áhítat halottak napján

Ökumenikus áhítat a kajári temetőben Hagyományainknak megfelelően halottak napi ökumenikus temetői áhítatot szerveztünk 2018. november 2-án a kajári temető ravatalozójához. A közös énekléssel, rövid igei meditációkkal és imádsággal megtartott alkalmon Bors Imre plébános, Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkész és Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált.

Az Úr nevében győző Dávid – Nyolcadik hittantábor Kajárpécen

Az Úr nevében győző Dávid – Hittantábor Kajárpécen Hat nap telt el azóta, hogy lezárult a 2018-as hittantábor Kajárpécen, de még most is a fülemben cseng az ott tanult ének dallama. „Az Úrnak lelke rám száll a magasból, Éneklek miként Dávid” | Bővebben...

Konfirmáltak találkozója – 2018

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2018. Idén pünkösd ünnepén tartottuk meg hagyományos konfirmációi emlékünnepünket, melyen a 25, 50, 60, 70, 75 és 80 éve konfirmáltakkal együtt adtunk hálát Istennek a hitben való megerősítésért, az évtizedek során megtapasztalt áldásokért, az egykori konfirmanus-társakért és a konfirmáló lelkészekért, különös tekintettel azokra, akik már nem lehettek közöttünk. Ünnepünkön a jubilánsok évfolyamonként járultak az úrvacsorai oltárhoz, majd az istentisztelet után a gyülekezeti teremben megtartott szeretetvendégséggel zárult a találkozó. Fotó: Kocsis Éva

Konfirmáció Kajárpécen

Istennek adunk hálát fiataljainkért, akik közül idén kilencen konfirmáltak gyülekezetünkben. A konfirmációi vizsgát április 7-én, szombaton délelőtt tartottuk, amikor is konfirmandusaink számot adhattak hitismereti és egyháztörténeti tudásukról: a kátékérdésekre adott válaszaik után Luther Márton életéről vetített képes előadás formájában számoltak be a vizsgázók. Az ünnepi konfirmációi istentiszteletre – amelynek keretében a fiatalok hitük megvallása után konfirmációi áldásban részesültek és első alkalommal vettek úrvacsorát – április 8-án, fehérvasárnapon került sor.

Tisztújítás gyülekezeteinkben

Presbiter- és tisztségviselő-iktatás 2018. március 25-én Egyházunk törvényei szerint 2018. az általános tisztújítás éve. Ez azt jelenti, hogy az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben új tisztségviselőket kell választani, és a helyi és országos testületekbe új tagokat kell delegálni. Törvényi kötelezettségeink és egyházközségi közgyűléseink határozata értelmében Kajárpécen, Felpécen és Gyömörén március 11-én tartottuk meg az egyházközségi tisztségviselő- és presbiter-választást, a megválasztott elöljárók beiktatására pedig március 25-én, virágvasárnap került sor. Szolgálatukra és életükre Isten gazdag áldását kérjük. Fotó: Budai Réka

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

Ökumenikus áhítat 2018. március 15-én Gyülekezeteinkben 2018-ban is a helyi önkormányzatokkal és katolikus testvéreinkkel együttműködve tartottunk megemlékezést március 15-én. A kajárpéci evangélikus templomban az általános iskolások műsorát követően Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet, majd az azt követő ökumenikus áhítaton Bors Imre plébános hirdette Isten igéjét. Felpécen az evangélikus temetőben Iczés Ferenc honvéd főhadnagy, későbbi jegyző sírján helyeztük el a tiszteletadás koszorúját, amelyhez kapcsolódóan szintén az iskolás gyerekek verses-énekes műsorát majd Kuglics Tamás polgármester ünnepi beszédét hallgathattuk meg. Az alkalmat ökumenikus imádság és a Himnusz eléneklése zárta.

Ökumenikus imahét – 2018

Ökumenikus imahét, 2018. Az idei ökumenikus imahét tematikáját és liturgiai anyagát a Karib-térség keresztyénei állították össze számunkra. Iránymutatásuk nyomán a modern kori rabszolgaság, a gazdasági és társadalmi elnyomás égető kérdéseire kerestünk válaszokat a Krisztus-hívők közösségében Isten igéjére figyelve, és tártuk Urunk elé kéréseinket imádságainkban. Kajárpécen január 22-én, Felpécen január 25-én, Gyömörén pedig január 28-án gyűltünk össze a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek – amelyeken Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Bors Imre római katolikus plébános és Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált – mindhárom településen a római katolikus templom adott otthont. Az imaestek énekeit a három keresztyén felekezet énekkincséből válogattuk össze, valamint a Magyar Kultúra Napjának hetében mindhárom alkalommal közösen énekeltük el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.