Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Az imádkozás heti rendje
a Miatyánk kérései szerint

Albrecht Dürer: Imádkozó kéz (1508)

CSÜTÖRTÖK

Bűnbocsánat és megbocsátás
Krisztus testének közössége


És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!

Luther imádsága

Urunk! Te tanítod és parancsolod, hogy kérjük bűneink bocsánatát; ezért nem is kételkedünk abban, hogy megbocsátasz, viszont mi is szívesen megbocsátunk, és igyekezünk békességre, mert ezt követeled tőlünk: „Bocsássatok meg, s akkor nektek is megbocsáttatik!” Ámen.

Csütörtök reggel

     Magasztallak téged, irgalmas Istenem, mert nagy áldozatot hoztál a bűnbocsánatért. Egyre hárítottad a világ bűnét. Rajta öntötted ki haragodat. Nála menedéket adtál bűnösöknek. A harag fiait irgalom gyermekeivé tetted.
     Magasztallak téged, irgalmas Istenem, mert bűnbocsánat helyévé tetted egyházadat. Terjeszted általa a kegyelem hírét. Bűnöket törölsz el az új élet vizével. Bűn ellen erősítesz az új szövetség vérével. Vigasztalás igéjét adod testvérek ajkára. Naponként minden bűnt bőven megbocsátasz.
     Kérlek téged, irgalmas Istenem, láttasd meg velem bűneim nagyságát. Ne mentsem bűneimet, hanem gyűlöljem. Ne hárítsam másra, hanem bánjam. Ne takargassam bűneimet, hanem megvalljam.
     Kérlek téged, irgalmas Istenem, láttasd meg velem a bűnbocsánat örömét. Ne maradjak magamra bűneimmel, hanem keressem az irgalom helyét. Ne hallgassak a Vádló hangjára, hanem figyeljek feloldozó igédre.
     Könyörgök hozzád, irgalmas Istenem, szánj meg engem, és győzd le szívemet, hogy sírjak bűneimen, és örüljek bocsánatodon. Ámen.

Csütörtök délben

     Imádom irgalmad csodáját, Jézusom. Gyűlölöd a bűnt, mégis magadra veszed. Megbocsátasz ellenségeidnek, és megmented a bűnösöket. Megbocsátasz énnekem is.
     Taníts engem kegyelemből élni, Jézusom. Emlékeztess áldozatodra, és állíts harcba bűneimmel, hogy ne szokjam meg kegyelmedet, és ne szokjam meg bűneimet.
     Taníts engem megbocsátani, Jézusom. Emlékeztess irgalmadra, hogy megbocsássak rosszakaróimnak, és jóval győzzem le a gonoszt.
     Add meg a bűnbocsánat békéjét. Add meg a megbocsátás békéjét. Ámen.

Csütörtök este

     Gyógyító igédre szorulok, irgalmas Jézusom. Vak vagyok bűneim látására. Süket vagyok ítéleted hallására. Érzéketlen vagyok bocsánatod örömére.
     Szánj meg engem mégis, irgalmas Jézusom. Csak tekints reám, hogy észre térjek. Szólj csak egy szót, és meggyógyul a lelkem. Egy morzsa is elég kegyelmed asztaláról, s megújult erőben örvendez a szívem.
     Könyörgök hozzád minden bűnösért. Könyörgök a bűneikben vergődőkért és a bűneik alatt összeroppantakért. Könyörgök a bűneikben elvakultakért és az igazságukban elbizakodottakért.
     Könyörgök azokért, akik közösségre vágyódnak. Könyörgök azokért, akik közösséget rombolnak. Könyörgök azokért, akik nem tudnak megbocsátani.
     Áldott légy örökké, irgalmas Jézusom, hogy testedben lerontod a választó falakat, és igazi egységbe tereled nyájadat. Közöttünk is építsd egyházad egységét. Törd össze egészen a magunk igazságát, hogy hittel megragadjuk igéd igazságát, és benned egyek legyünk az egy Lélek által. Ámen.Forrás: Evangélikus énekeskönyv. A Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. Luther Kiadó, Budapest, 2012.