Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Szélrózsa 2018

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Albrecht Dürer: Imádkozó kéz (1508)

Az imádkozás heti rendje a Miatyánk kérései szerint

KEDD

Isten üdvözítő akarata
Isten akaratának titka
Tusakodás engedelmességért


Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!

Luther imádsága

Mindenható, jóságos Atyánk! Mi azt akarnánk, hogy a mi akaratunkhoz igazodjék minden, és hogy elkerüljük a keresztet, de tedd meg rajtunk, Úristen, a te akaratodat, és adj nekünk engedelmességet és türelmet. Ámen.

Kedd reggel

     Hálát adok neked, mindenható Istenem, hogy kijelentetted akaratod titkát. Akarod, hogy minden ember üdvözüljön. Akarod, hogy üdvözüljek én is. Akarod, hogy üdvösségemre legyen minden.
     Hálát adok neked, mindenható Istenem, hogy megmutatod akaratod erejét. Végrehajtod akaratodat a világban. Megtörsz minden ellenállást akaratod előtt. Győzöl bűnön, halálon és ördögön. Győzöl az én akaratomon is.
     Kérlek téged, mindenható Istenem: hadd legyen az én akaratom egy a tieddel, hogy mindenben a te tetszésedet keressem, és szívesen cselekedjem a te akaratod szerint. Hadd kövessem akaratodat akkor is, amikor engedelmeskednem kell azoknak, akiket fölém rendeltél, és amikor vezetnem kell azokat, akiket reám bíztál.
     Őrizz meg a türelmetlenségtől és a lázadástól. Őrizz meg a csüggedéstől és a közönyösségtől. Tarts meg engem bizakodó engedelmességben. Legyen meg rajtam a te akaratod, mindenható Istenem! Ámen.

Kedd délben

     Imádom titokzatos akaratod csodáját, mindenek Ura! Embereknek adsz hatalmat, hogy végrehajtsák terveidet, de összetöröd eszközeidet, ha szembeszállnak veled. Megalázol és felmagasztalsz. Sebet ütsz, és meggyógyítasz. Halálba viszel, és életre keltesz. Bizony, félelmetes Isten vagy te!
     Imádom titokzatos akaratod csodáját, mindenek Ura! Mégiscsak kegyelmesen cselekszel mindent. Mégiscsak javunkra cselekszel mindent. Mégiscsak üdvösségünkre cselekszel mindent. Bizony, irgalmas Isten vagy te!
     Irgalmadért kérlek, mindenek Ura: hadd találja meg a világ a neked tetsző békét, és add meg nekem is az engedelmes szív békéjét. Ámen.

Kedd este

     Egyetlen közbenjárónk, Jézus Krisztus! Te is tusakodtál Atyád akaratával. Tusakodtál, míg elfogadtad a keserű pohárt. Hozzád menekülök: te megértesz engem. Megvallom előtted gyengeségemet, lázadásomat és engedetlenségemet. Hozzád menekülök: te megbocsátasz nekem.
     Egyetlen Közbenjárónk, Jézus Krisztus! Hozzád könyörgök minden emberért.
     Könyörgök családomért és minden családért. Újítsd meg mindennap a házastársak hűségét és türelmét. Korán ébressz hitet a gyermekekben, és kíméld őket minden botránkozástól. Neveld és érleld az ifjúságot tisztaságban, és őrizd meg derűs vidámságukat. Ne hagyd el az öregeket gyengeségükben, és készítsd fel őket erőddel a végső harcra.
     Könyörgök elöljáróimért és minden felsőbbségért. Ismertesd meg velük akaratodat, és áldd meg fáradozásukat.
     Könyörgök népemért és minden népért. Terjeszd közöttük neved félelmét, és növeld közöttük az egyetértést.
     Egyetlen Közbenjárónk, Jézus Krisztus! Hajtsd végre Atyád akaratát mirajtunk, és üdvözíts minden embert a földön. Ámen.


Kiadó és jogok...