Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2014

Adventi családi délután

Adventi családi délután, 2014 December 6-án szakadó esőben gyülekeztünk az adventi családi délutánra a Tájháznál, ahol a nemrég felálított pajta nyújtott menedéket számunkra. Először meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, majd a rövid áhítat után közösen énekeltünk. Mivel minden jelenlevő gyerek jónak bizonyult, a hó helyett sárban érkezett Mikulás mindenkit megajándékozott egy-egy csomaggal, melyet a bátrabbak verssel, énekkel köszöntek meg. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Pályázati támogatásból megújult a kajárpéci evangélikus kápolna

A kajári temetőkápolna A Kajárpécért Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretén belül 7.393.065,- Ft támogatásban részesült, melyet a helyi evangélikus kápolna fejlesztésére fordított. A beruházás célja a helyi védelem alatt álló épület építészeti értékeinek megóvása, könnyebb megközelíthetőségének biztosítása volt. Külső és belső felújításra, valamint homlokzatra szerelt napelemes világítás kialakítására került sor. | Bővebben...

Reformáció 2014

Reformáció 2014 Október 31-én reformáció ünnepi istentiszteletünket élő adásban közvetítette a Kossuth rádió. A hangfelvétel az alábbi lejátszó bekapcsolásával meghallgatható.

Vendégeink voltak a nemescsóiak

Október első vasárnapján gyülekezetünkbe látogatott a Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszló Társult Gyülekezet mintegy negyvenfős csoportja. A látogatás alapját az említett gyülekezet ifjúságának tavaszi passiókörútja adta, melynek során a fiatalok – lelkészeik, Kalincsák Balázs és Kalincsákné Varga Katalin vezetésével – Jézus szenvedéstörténetének magas színvonalú előadásával Kajárpécen is tanúbizonyságot tettek hitükről. Szöveg: JCsCs | Bővebben...

„De az Úr Józseffel volt” – Harmadik hittantábor Kajárpécen

Hittanos napközis tábor - Kajárpéc,2014 Augusztus 11. és 13. között, három délutánon át mintegy negyvenen (hittanosok és segítők) követtük végig József életét Kánaán földjéről Egyiptomig. A nyitó áhítatokat követően diafilm segítségével elevenítettük föl a történet egyes részleteit, majd egy rövid ráhangoló játék után csoportokban folytattuk a téma feldolgozását: feladatlapok kitöltésével, játékkal, rajzolással, bábkészítéssel. Igyekeztünk, hogy mindezekben tükröződjön a történet üzenete, melyet József maga így fogalmazott meg testvéreinek: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” (1Móz 50,20) Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Konfirmációi emlékünnep, 2014

Idén a huszonöt, ötven, hatvan, hetven és hetvenöt éve konfirmált testvéreinknek küldtünk személyre szóló meghívót a 2014. április 27-én megtartott konfirmációi emlékünnepünkre. Az úrvacsorás istentiszteleten – melynek során név szerint is elhangzottak a jubiláló konfirmáltak nevei – együtt adtunk hálát Urunknak megtartó szeretetéért, és Isten Szentlelkét hívtuk segítségül, hogy továbbra is növekedhessünk és erősödhessünk Krisztus ismeretében és a vele való közösségben. Az istentiszteletet követően szeretetvendégség keretében maradtunk együtt a gyülekezeti teremben. A terített asztal mellett felelevenedhettek a közös konfirmációi emlékek, illetve újra átélhettük az összetartozás ajándékát és örömét.

„…elvégeztetett…” – Passiójáték Kajárpécen

Passiójáték Kajárpécen A Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszló Társult Egyházközség fiataljainak köszönhetően szinte egy időutazásban lehetett része mindazoknak, akik 2014. április 15-én, nagyhét kedd délutánján templomunkba látogattak. Az igazán megérintő passiójáték során megelevenedtek a majd’ kétezer évvel ezelőtti események, sőt Jézus szenvedéstörténetének mozzanatait lelkileg mi magunk is átélhettük... Szöveg és fotó: Jerabek-Cserepes Csilla | Bővebben...

Nemzeti ünnepünk – Március 15.

Ezév március idusán is a Kajárpécért Egyesület szervezésében tartottuk megemlékezésünket nemzeti ünnepünk alkalmából. Reggel kilenc órakor a kispéci temetőben, Matkovits János huszárszázados sírjánál ünnepi koszorúzással kezdődött a program. Az alkalmon közreműködtek az általános iskola tanulói, ünnepi köszöntőt mondott Laki György polgármester. Ezt követően az „Év fája” mozgalomhoz kapcsolódva egy mezei juhart ültettek el a megemlékezők az evangélikus templom előtti játszótéren. A program az evangélikus templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel zárult, melyen Csermelyi Károly plébános szolgált igehirdetéssel.

Imahét 2014

Ökumenikus imahét, 2013. A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett idei imahét alkalmából is mindhárom gyülekezetünkben megtartottuk ökumenikus istentiszteleteinket. Kajárpécen január 20-án, Felpécen január 29-én, Gyömörén pedig február 9-én hallgatták közösen Isten igéjét a katolikus és az evangélikus gyülekezetek tagjai. Az alkalmak vezérigéje 1Kor 1,1–17 volt: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” Az istentiszteleteknek mindhárom településen a katolikus gyülekezet temploma adott otthont, igehirdetéssel Smidéliusz András lelkész szolgált.