Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2012

Zenés karácsonyeste

Karácsonyesti istentiszteletünket énekeskönyvünk „J” rendje szerint tartottuk meg: a részben gyülekezeti, részben gitáros énekek a hittanos gyermekek felolvasásában elhangzó karácsonyi történet egyes szakaszait keretezték. Az énekek hangszeres kíséretében közreműködtek a gitársuli haladó növendékei, illetve kis karácsonyi műsorral szolgáltak óvodásaink.

Harmadik kajárpéci ádventi gyermekdélután

Harmadik kajárpéci ádventi gyermekdélután, 2012. december 12. Immár harmadik alkalommal tartottuk meg adventi készülődésünket, melyre a bibliakörös és hittanos gyerekeket vártuk 2012. december 12-én. A rövid áhítattal, közös énekléssel kezdődő hagyományos alkalmon az egyik legnépszerűbb program a mézeskalács-sütés, melynek sikerét a gyorsan apadó készletek is tükrözik. A különböző termésekből összeállított díszek esetén főleg a gyerekek kreativitására, míg a gyöngyfűzéssel készített képeslapnál inkább a kézügyességükre volt szükség. A tea – melyet a környezetre is gondolva a gyerekek az otthonról hozott kedves bögréjükből fogyasztottak –, a felnőtteknek járó forralt bor, a mézeskalács illata, a gyertyák fénye a téli hangulatot adta az alkalomhoz, ám a legfontosabb, hogy közösen tapasztalhattuk a Legfontosabbra való várakozás, készülődés örömét...

Óvodások látogatása templomunkban

Az óvodai hitoktató és az óvónők szervezésében 2012. december 4-én a nagycsoportos gyerekek látogattak el templomunkba, ahol a lelkész, Smidéliusz András vezetésével megismerkedtek a templom legfontosabb tárgyaival, berendezéseivel. A gyerekek a félév során a teremtéssel, illetve az első ószövetségi történetekkel foglalkoztak, így előadták az ezzel kapcsolatban tanult énekeket, mondókákat, és elhozták a kifejezetten erre az alkalomra, különféle termésekből készített Noé bárkáját a rajta utazó sok-sok állattal együtt. Végül lelkesen elénekelték a nyári táborra íródott, Ének az Ararátról című dalt, melyet már többen is ismertek közülük. A tervek szerint tavasszal újra ellátogatnak hozzánk...

Hétvége a teremtésvédelem jegyében Kajárpécen

Teremtés ünnepe Kajárpécen, 2012 Ezév (2012) októberének második hétvégéjén immáron harmadik alkalommal tartottuk meg a kajárpéci gyülekezetben az aratási hálaadással egybekötött teremtés ünnepét. A vasárnapi istentiszteleten a terményekkel feldíszített oltár előtt a földi javakért való hálaadás mellett számba vettük azokat az emberi mulasztásokat is, amelyekkel hozzájárulunk a teremtett világ állapotának romlásáért. Egyben könyörögtünk azért, hogy megtaláljuk a helyes utat, és hogy legyen erőnk felvállalni azt a felelősséget, amelyet az Úristentől kaptunk. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Ének az Ararátról

Hittanos napközis tábor - Kajárpéc,2012 Kalandos utazásra hívtuk augusztus 6-a és 9-e között a kajárpéci, a felpéci és a gyömörei hittanos és bibliakörös gyerekeket. A nagy meleg ellenére is szép számmal gyülekeztünk hétfőn a kajárpéci gyülekezeti terembe. A négy délutánon keresztül tartó hittanos táborban Noé történetét dolgoztuk föl... Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Kajárpéci anyakönyvekről is olvashatunk a Keresztyén Igazság legújabb számában

Keresztyén Igazság, Új folyam 94. szám (2012. 2. szám) Megjelent az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata, a Keresztyén Igazság új folyamának 94. száma (2012/2. szám). A független evangélikus teológiai és kritikai lap többek között Jankovits Béla tollából közöl egy izgalmas tanulmányt, mely a kajárpéci evangélikus gyülekezet anyakönyvei segítségével tekinti végig a gyülekezet történetét. A tanulmány az alábbi linkre kattintva pdf formátumban letölthető.

Jankovits Béla: Amiről a kajárpéci evangélikus gyülekezet anyakönyvei beszélnek

Hagyományteremtő alkalom Győrött

Eegy héttel a Tatabányán megrendezett egyházkerületi missziói nap után a Győr-Mosoni Egyházmegye szervezett missziói napot pünkösd második napján a győri Öregtemplomban. Pünkösdhétfőn az egyházmegye gyülekezeteiben nem tartottak istentiszteleteket, hanem Győrbe várták a megye népét. Szinte mindegyik gyülekezet népes küldöttséggel képviseltette magát, mintegy háromszázötvenen jöttek el az eseményre. Szöveg: K. M. Forrás: Evangélikus Élet | Bővebben...

Konfirmáció Kajárpécen – 2012

A konfirmandusok vallástétele Egyházközségünkben 2012. április 29-én, Jubilate vasárnapján tartottuk konfirmációi istentiszteletünket, ahol idén kilenc fiatal tett vallástételt, majd részesült a konfirmációi áldásban és első ízben az úrvacsorai közösségben. Erre az ünnepi alkalomra sok szeretettel hívtuk és vártuk mindazokat, akik 25, valamint 50 éve konfirmáltak gyülekezetünkben. Köszöntöttük továbbá a 60, 70, 75 és 81! éve konfirmáltakat. Isten áldását kérjük a jubilálók és az idén konfirmált fiatalok életére egyaránt!

Bemutkozott templomunkban a gyülekezeti gitársuli csapata

Húsvét ünnepén, 2012. április 8-án közös zenélés keretében mutatták be az elmúlt hónapokban megtanultakat gyülekezetünk gitársulijának növendékei. Az ünnepi alkalmat a lelkes kis csapat három ifjúsági énekkel színesítette, melyeket – mivel a bibliaórák résztvevői is imerkedtek már ezekkel korábban – a gyülekezet felnőtt tagjai közül is többen együtt énekeltek a fiatalokkal.
      A gyülekezeti gitársuli az elmúlt év szeptemberében indult, és azóta heti rendszerességgel tartja foglalkozásait.

Indítás az újra – Tisztségviselők iktatása gyülekezetünkben

A presbiterek beiktatása az istentiszteleten Böjt 5. vasárnapján, 2012. március 25-én ünnepi istentisztelet keretében iktatták be hivatalukba gyülekezetünk két héttel ezelőtt megválasztott tisztségviselőit.

„Az igehirdetés alapigéje (Zsid 7,24–27) arra a Jézusra irányítja a figyelmünket, aki – mint Megváltó, főpap és Üdvözítő egyben – újat hoz, új kezdetre indít minket” – hallhattuk biztatásként az evangélium üzenetében. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Ünnepi megemlékezés március tizenötödikén

Nemzeti ünnepünk alkalmából idén is tartottunk megemlékezést Kajárpécen március tizenötödikén.

Reggel kilenc órakor a kispéci temetőben Matkovich János huszárszázados sírját koszorúzták meg településünk vezetői. Az ünnepi műsorban az általános iskolás tanulók és a kajárpéci asszonykórus is közreműködtek. Ezt követően az evangélikus templomban ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a hívek, melynek során Csermelyi Károly plébános szolgált igehirdetéssel. Az ünnepi együttlétet Rotarideszné Borbély Gizella szavalata és az óvodás gyermekek műsora tette még emlékezetesebbé.
      Az evangélikus Matkovich János Halipusztán (Felpéc) született 1825 körül. Jogot végzett, majd Győr megye alügyésze lett. 1848 szeptemberétől a győri önkéntes nemzetőrszázad, illetve a 2. dunántúli önkéntes nemzetőrzászlóalj hadnagya volt. Részt vett a Jellasics elleni harcokban. 1849 januárjában főhadnagy, majd százados lett a 70. honvédzászlóaljban, a komáromi várőrségnél. Komárom feladása után visszavonult, és birtokán gazdálkodott. 1861-ben Győr megye – alkotmányos – főszolgabírájává választották, majd Győr megyei alispán lett, egy ideig országgyűlési képviselő is volt. 1888-ban Kispécen hunyt el.

Előadás az egyházközség történetéről

A „Téli esték” címet viselő népfőiskolai előadássorozat keretében tartott beszámolót Jankovits Béla nyugalmazott esperes a kajárpéci evangélikus egyházközség történetéről 2012. február 13-án a kultúrházban. Mondandójában az előadó kitért a reformáció XVI. századi magyarországi terjedésére, röviden összefoglalta a gyülekezet négy évszázados krónikáját, valamint betekitést engedett jelenlegi anyakönyvi kutatásainak részleteibe. Az alkalmat az egyházközség levéltárának legrégebbi dokumentumairól és a gyülekezet elmúlt harminc évének legfontosabb eseményeiről készült képösszeállítás levetítése zárta.

Ökumenikus imaheti alkalmak

Idén január 16-án a kajári katolikus templom adott otthont az imaheti ökumenikus istentiszteletnek, amelyen Smidéliusz András lelkész szolgált igehirdetéssel. Kajárpécen a már hagyományos „Téli esték” című népfőiskolai sorozatot nyitotta meg a katolikus és az evangélikus gyülekezetek tagjainak a Krisztus-hívők egységéért tartott imaalkalma. A következő hetekben Felpécen és Gyömörén folytatódnak az ökumenikus istentiszteletek.