Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2019

Mit tanulhatunk a baglyoktól? – A teremtés hete Kajárpécen

Mit tanulhatunk a baglyoktól? – A teremtés hete Kajárpécen, 2019. A Teremtő iránti hála és a teremtésben kapott emberi felelősség jegyében fontosnak tartjuk a teremtett világ védelmét, ezért gyülekezetünk évek óta rendszeresen megemlékezik a teremtés ünnepéről az istentiszteleten, ami egyben aratási hálaadó ünnepség is. Az istentiszteleti kereteken túl is keressük az egyéb lehetőségeket, amellyel ráirányíthatjuk a gyülekezet ifjabb és felnőtt tagjainak figyelmét a teremtett világ megóvásának fontosságára. | Bővebben...

Nemeskéren jártunk a dunántúliak második artikuláris napján

Artikuláris nap – 2019. szeptember 29. A kajárpéci és a felpéci gyülekezetek tagjai közül többen vállalkoztunk a nemeskéri artikuláris nap egyháztörténeti emléktúrájára. Szeptember utolsó vasárnapján az időjárás is kedvezett ahhoz, hogy Lövőről körülbelül három kilométeres sétával juthassunk el a rendezvényre. | Bővebben...

Az örömhír krónikásai

Az örömhír krónikásai – Hittantábor Kajárpécen Minden tábor végén az első szó, ami megfogalmazódik bennünk: a hála. Hála – a Szentlélek hívó szaváért, amely Felpécről, Kajárpécről és környékéről 27 gyermeket és fiatalt gyűjtött össze a három délután folyamán; a segítőkért, akik lelkesedésükkel, kreativitásukkal és ötleteikkel segítették a program megvalósulását; a háttérben munkálkodókért, akik imádsággal, süteménnyel, a terep előkészítésével vagy anyagilag járultak hozzá az alkalomhoz; a jó időért, amely lehetővé tette, hogy birtokba vegyük a tágas templomkertet is. | Bővebben...

Emlékünnep Jubilate vasárnapján

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2019. Idén Jubilate vasárnapján hívtuk közös hálaadásra a 25, 50, 60, 70, 75 és 80 éve konfirmáltakat. Az istentiszteleten imádságban köszöntük meg Istennek az egykori hitbeli megerősítést, a konfirmáló lelkészeket, megemlékeztünk a már előrement konfirmandustársakról és Urunk áldását kértük jubiláló testvéreink életére. A jelenlévők évfolyamonként járultak a megterített úrvacsorai oltárhoz. Az istentiszteletet követően szeretetvendégséggel folytatódott és zárult az ünnepi alkalom.

Ökumenikus megemlékezés március 15-én

Ökumenikus istentisztelet 2019. március 15-én Hagyományainknak megfelelően – a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve – Kajárpécen ökumenikus istentisztelet, Felpécen pedig ökumenikus temetői áhítat keretében emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról 2019. március 15-én.

Ökumenikus imahét – 2019

Ökumenikus imahét, 2019. A 2019. évi ökumenikus imahét témáját és liturgiai anyagát az indonéz keresztyének állították össze. Az egyes napok igei üzenetében arra kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk az igazság mellett, és Krisztus gyógyító kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ helyreállításában. Felpécen január 24-én, Gyömörén január 27-én, Kajárpécen pedig január 28-án gyűltünk össze a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek – amelyeken Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Bors Imre római katolikus plébános és Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált – mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont.