Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2013

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” – Hálaadás a kajárpéci gyülekezetben

Szemerei János püspök igét hirdet Többszörösen adtak hálát a kajárpéci evangélikus gyülekezet tagjai 2013. október 13-án, vasárnap. Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt, 1788-ban szintén a Szentháromság ünnepét követő 20. vasárnapon szentelték fel a gyülekezet jelenlegi templomát. Továbbá éppen száz évvel ezelőtt készült el az orgona és a szószékoltár, melyet Orlay Petrics Soma Jézust a Gecsemáné kertben ábrázoló képének másolata díszít. (A eredeti oltárkép a győri Öregtemplomban látható.) Szöveg: Jerabek-Cserepes Csilla, fotó: Edl Szilvia | Bővebben...

Legyen meg a Te akaratod, ne az enyém! – Hittantábor Kajárpécen

Több mint harminc gyömörei, felpéci, győri és kajárpéci – iskolába készülő, valamint alsó és felső tagozatos – gyerek vette birtokba a kajárpéci evangélikus templomot, parókiát és környékét 2013. augusztus 14. és 17. között. A tavalyihoz hasonlóan ökumenikus nyitottsággal vártuk a más felekezetből érkezőket is. Idén is sokat játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, miközben olykor a gitársulisok húrjai is megpendültek. Témánk az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk és az imádkozás volt. Szöveg: JCsCs | Bővebben...

Megújult szószékoltárunk és orgonaszekrényünk

Oltárunk és orgonaszekrényünk restaurálása Június utolsó hetében elkészült templomunk oltárának és orgonaszekrényének restaurálása. A fafelületek tisztítása után a festékkopások javítására (retusálására) került sor, az aranyszínű festékkel fedett motívumok pedig metálborítást kaptak. A restaurálási munkákat a korábbi hetekben a templom belső falfelületének tisztasági festése előzte meg.

Csendesnap és ifjúsági találkozó a Győr-Mosoni Egyházmegyében

Ismét találkozhattak egymással egyházmegyénk gyülekezeteinek tagjai a 2013. május 20-án, pünkösd hétfőn, Győrben megrendezett egyházmegyei csendesnapon. Köszönet mindazoknak, akik a szervezésben részt vállaltak és a programok aktív részesei voltak. A győri Öregtemplomban a tíz órakor kezdődő úrvacsorás istentiszteleten Ittzés János nyugalmazott püspök Mt 16,13–16 alapján hirdette Isten igéjét. Ugyanebben az időben a szomszédos iskola épületében a konfirmandus és ifjúsági korosztály számára közös éneklésre, multimédiás meditációra és az egyes gyülekezetekből érkezett csoportok bemutatkozására került sor. Szöveg: Söveg Károlyné | Bővebben...

Elengedett adósság – Egyházkerületi missziói nap Beleden

A beledi sportcsarnokban került megrendezésre egyházkerületünk missziói napja 2013. május 11-én. A regisztráció után énekléssel majd köszöntésekkel vette kezdetét a program. A polgármesterasszony kedves szava örömmel töltött el bennünket. A Dunántúl minden megyéjéből érkeztek vendégek, kb. 750–800 hívő ember töltötte meg a templommá varázsolt sportcsarnokot. Köszönet illeti Beled város vezetőit, egyházi elöljáróit, polgárait a szervezésért. Szöveg: Söveg Károlyné | Bővebben...

Jubiláns konfirmáltak találkozása Kajárpécen

A huszonöt és ötven éve konfirmáltakat hívogattuk május 5-i úrvacsorás istentiszteletünkre, valamint azt követően terített asztal melletti rövid beszélgetésre a gyülekezeti terembe. A meghívottak – bár nem mindnyájan tudtak részt venni alkalmainkon – örömmel fogadták a megkeresést. Azokkal a testvéreinkkel pedig, akik elfogadták meghívásunkat, jó volt felidézni a konfirmációval kapcsolatos emlékeket, illetve megtapasztalni az egymásra figyelés és az összetartozás örömét. Hálát adunk Urunknak jubiláns testvéreinkért, a velük való találkozásért, és ugyanakkor köszönet az ötletgazdának és a szervezőknek a program megvalósításáért.

Száz óvodás látogatott templomunkba

A Péterfy Sándor Oktatási Központ óvodásai Kajárpécen, 2013 A győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ óvodásai ismerkedtek templomunkkal 2013. április 22-én, hétfőn. Smidéliusz András lelkész rövid áhítatát követően közös éneklés, illetve a 225 éves templomépület történetének és fontos részeinek interaktív bemutatása jelentette a programot. Köszönjük a látogatást!

Egyházmegyei közgyűlésen vettünk részt Enesén

Idén a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye közgyűlésére április 13-án, az enesei evangélikus templomban került sor. Az ülésen a kajárpéci gyülekezetből Budai András felügyelő és Söveg Károlyné közgyűlési küldött, a felpéci gyülekezetből pedig Horváth Attiláné felügyelő vett részt. A kezdőáhítat szolgálatát Bakay Beatrix lelkésznő végezte. Az igehirdetés alapigéje Jel 3,14–22 volt. Az igehirdető kiemelte Istenünk és embertársaink iránti szeretetünk fontosságát. Hangsúlyozta: a közönyösséget kerülve mindenkor halljuk meg Jézusunk hangját és hívjuk a gyógyítani akaró Urat. Szöveg: Söveg Károlyné | Bővebben...

Hófúvásos nemzeti ünnep

2013. március 15. Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezők idén igencsak zord időjárási viszonyok közepette tisztelegtek nemzetünk nagyjai és hősei előtt. A hirtelen jött márciusi lehűlés és havazás viharos erejű széllel párosult, amely igen komoly problémákat okozott az ország egyes területein. Kajárpécen a rossz idő ellenére is egybegyülekezett ünneplők 2013. március 15-e délelőttjén templomunkban tartották megemlékezésüket, amelyet követően ökumenikus istentiszteletre került sor, ezúttal plébános úr távollétében, aki a hótorlaszok miatt nem tudott átautózni Gyömöréről Kajárpécre.

Imaheti istentiszteletek gyülekezeteinkben

Ökumenikus imahét, 2013. Idén újra mindhárom gyülekezetben megtartottuk ökumenikus imaheti alkalmainkat: Kajárpécen január 21-én, Gyömörén január 27-én, Felpécen pedig január 30-án gyülekezetek össze a katolikus, református és evangélikus hívek. Az alkalmaknak – melyeken Mikeás 6,6–8 alapján a „Mit kíván tőlünk az Úr?” kérdésre kerestük közösen a választ – mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont. Igehirdetéssel Csermelyi Károly plébános szolgált.

Evangélikus előadók a téli estéken

A 2013. évi „Téli esték” sorozat meghívott előadói között evangélikus vendégeket is köszönthettünk. Balczó András olimpiai bajnok a hit-sport-közélet összefüggéseiről beszélt. Dr. Roszík Péter a Győr-Moson-Sopron megyei Agrárkamara volt elnöke „Fenntartható táj és mezőgazdálkodás: biogazdálkodás” címmel tartott előadást.