Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2017

Ecclesia semper reformanda

Kirándulás a Nemzeti Múzeumba Bibliavasárnapon, 2017. október 29-én emléktábla felavatására került sor templomunkban. A presbitérium ez év tavaszán döntött arról, hogy a reformáció elindulásának 500. évfordulóján – kifejezve tiszteletét – emléket állít az 1609 óta a gyülekezetben (Kajáron, Kispécen, illetve Kajárpécen) szolgált lelkészeknek. Szöveg: JCsCs | Bővebben...

Pál apostol kalandjai – Hittantábor Kajárpécen

Pál apostol kalandjai – Hittantábor Kajárpécen Habár kézenfekvő lett volna, hogy a jubileumi évben Luther Márton és a reformáció köré építsük fel hittantáborunkat, 2017. augusztus 14. és 16. között mégis Pál apostol nyomába eredtünk. Az ötletet a matricagyűjtő füzet adta, amit gyülekezeteinkben minden hittanos és konfirmációra készülő fiatal kézbe kapott a tanév elején. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Tanévzárás és megemlékezés

Koszorúzás a világháborúkban elesett hősök emléktáblájánál Szentháromság ünnepén tartottuk idei tanévzáró istentiszteleteinket Felpécen és Kajárpécen. Istennek köszöntük meg az elmúlt hónapokban elvégzett munkát, és ugyancsak az ő oltalmazó szeretetét kértük az előttünk álló szünidőre is. Kajárpécen az istentisztelet liturgiájában a gyülekezetünkben működő gyermek-bibliakör vezetői szolgáltak igeolvasással és imádsággal. Az egyetemes könyörgés keretében ezen a napon emlékeztünk meg a két világháborúban elesett hősökről is, majd templomunk homlokzatán található emléktáblájuknál a tiszteletadás koszorúját helyeztük el az istentiszteletet követően. Az ünnepi alkalom a Magyar Nemzeti Himnusz eléneklésével fejeződött be.

A magyar Wittenbergben jártunk

A sárvári egyházkerületi nap kajárpéci résztvevői Mintegy negyvenen vettünk részt gyülekezeteinkből egyházkerületünk missziói napján, amely idén május 28-án, a magyar Wittenbergnek is nevezett Sárváron került megrendezésre. Az alkalom a Vasi Evangélikus Egyházmegye Gusztáv Adolf hálaadó napja is volt egyben. A Nádasdy-vár udvarán felállított sátor-templom adott otthont a rendezvény nyitó-istentiszteletének, melyen Szemerei János püspök a kegyelem fontosságáról beszélt 2Kor 12,9 alapján tartott igehirdetésében. „A kegyelem elég” – fogalmazott az igehirdető – „hiszen az elmúlt öt évszázadban sem azért maradtunk meg, mert olyan erősek voltunk, hanem gyengeségünk ellenére, Isten kegyelméből.”
      A délután folyamán koncertek, előadások és kiállítások gazdag kínálatából válogathattak a résztvevők, illetve megtekinthették a készülő Luther-rajzfilmet bemutató prezentációt is.

Hálaadók közösségében

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2017. Konfirmációjuk évfordulója alkalmából hívtuk Rogate vasárnapi istentiszteletünkre a 25, 50, 60, 70, 75, 80 és 85 éve konfirmált testvéreket. Hálaadó imádsággal és az úrvacsorai oltárhoz járulva ünnepehettünk a jubilálók közösségében, megemlékezve a már előrement konfirmandus-társakról és a konfirmáló lelkészekről is. A templomi alkalom után szeretetvendégség keretében maradhattunk együtt a meghívottakkal a gyülekezeti teremben.


A jó Pásztor hangja hív – ma is

Reformáció 500 - emlékfa A húsvét utáni harmadik vasárnap több szempontból is különleges volt a kajárpéci gyülekezet számára. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...Új kerítés a templomkertben

Új kerítés Március végére új kerítés készült a templomkertbe a régi iskola felőli oldalon. A korábbi, ideiglenesen állított paravánkerítést szélvihar döntötte ki, ezért vált szükségessé ez az időtállóbb, biztonságosabb megoldás.Ökumenikus megemlékezés nemzeti ünnepünkről

2013. március 15. Idén Wolf Pál Péter plébános vezetésével a gyirmóti-, koroncói- és rábapatonai római katolikus gyülekezetek tagjai voltak vendégeink március 15-én. „Hídverő” című egyházközségi heti értesítőjükben így számoltak a találkozásról: „Március 15-én ökumenikus istentisztelettel ünnepelt Kajárpéc. A kétvallású községben szép hagyománya van a két egyház közös ünneplésének, ami a kispéci temetőben kezdődik koszorúzással: Matkovits János huszárszázados családi kriptáját koszorúzták meg. Ez alkalommal Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet. (...) A kispéci evangélikus templomban tartott ökumenikus istentisztelettel folytatódott az ünneplés. A két szolgálattevő, Smidéliusz András evangélikus lelkész és Wolf Pál Péter plébános által közösen ünnepelt szertartásban mindkét egyház által ismert közös nagyböjti énekek, zsoltárimádság, igehirdetés és könyörgés szerepelt. A jelenlévők együtt imádkozták a Miatyánkot és énekelték el a Himnuszt. Az ünneplőket a két felekezet áldása bocsátotta el.”

Imahét 2017

Ökumenikus imahét, 2016. Ökumenikus imaheti alkalmainkon a megbékélés szükségességét és lehetőségét adták elénk a kijelölt bibliai olvasmányok, melyek közül 2Kor 5,14–20, mint vezérige Krisztus szorongató szeretetére irányította figyelmünket. Kajárpécen január 16-án, Felpécen január 19-én, Gyömörén pedig január 22-én gyűltünk össze közös elcsendesedésre, imádságra, hitünk megvallására és Isten igéjének hallgatására a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont, igehirdetéssel Tarcsáné Jankó Szabó Csilla református lelkésznő szolgált.