Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Szélrózsa 2018

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Ecclesia semper reformanda

Reformáció500 Bibliavasárnapon, 2017. október 29-én emléktábla felavatására került sor templomunkban. A presbitérium ez év tavaszán döntött arról, hogy a reformáció elindulásának 500. évfordulóján – kifejezve tiszteletét – emléket állít az 1609 óta a gyülekezetben (Kajáron, Kispécen, illetve Kajárpécen) szolgált lelkészeknek.
      A táblát Mitykó András kötcsei lelkész – Mitykó Zoltán, a gyülekezet egykori lelkészének fia – és Budai András, a gyülekezet felügyelője leplezte le. Az alkalmon jelen voltak a korábban itt szolgált lelkészek leszármazottai, valamint Jankovits Béla nyugalmazott esperes, a gyülekezet előző lelkésze, aki megemlített néhány kiemelkedő eseményt az egyházközség történetéből.
      Az október 31-ei reformációi ünnepet ökumenikus körben, úrvacsorás istentisztelet keretében tartottuk meg templomunkban. Az istentiszteleten Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református, valamint Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált.
      A reformáció hetét november 3-án, pénteken a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett IGE-IDŐK című, a reformáció kincseit felvonultató kiállítás megtekintésével zártuk.
      Habár a jubileumi év lezárult, van, ami nem ért véget. „Ecclesia semper reformanda” – az egyház mindig reformációra szorul, tartja a mondás. A reformáció elveihez, értékeihez ragaszkodni, az elődök munkáját folytatni a gyülekezet megmaradásának záloga, ennek reménységét az emléktáblán meghagyott, a jövő lelkésznemzedékének fenntartott üres hely is kifejezi. Ugyanakkor mindazért, amit az elmúlt évszázadokban a gyülekezet és annak vezetői elvégeztek: egyedül Istené a dicsőség! S.D.G. Fotó: Ludvánné Eckstein Judit, Szöveg: JCsCs