Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Hírek – 2015

Megjelent Jankovits Béla „Kajárpéci személynevek és életfordulók” című könyve

Kajárpéci személynevek és életfordulók, 2015 M ár karácsony előtt örömmel vehettük kézbe gyülekezetünk korábbi lelkészének könyvét, amely a kajárpéci anyakönyvekkel kapcsolatos kutatásait foglalja össze. Honlapunkon rövid ízelítőt közlünk a kiadványból. | Bővebben...

Mi is ott voltunk az artikuláris napon

Artikuláris nap - Nemescsó, 2015 A kajárpéci és felpéci gyülekezetek népes csapata – mintegy ötven fő – is részt vett a 2015. szeptember 27-én Nemescsóban megrendezett artikuláris napon. Az egyháztörténeti emléktúra elődeink áldozatvállalását idézte föl: azt az időszakot, amikor a hívek hajnalban keltek útra és több tíz kilométert tettek meg gyalog, lóháton vagy szekéren – tűző napon és télvíz idején egyaránt – hogy eljussanak az artikuláris helyeken kijelölt templomokba, és részt vehessenek az evangélikus istentiszteleten.
      Ezen a rendhagyó eseményen az istentiszteleten kívül előadások, koncertek és egy erre az alkalomra létrehozott kiállítás várta a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületből, de Ausztriából és Szlovéniából is érkező közel ezernyolcszáz résztvevőt.

Kicsoda Jézus? – Negyedik kajárpéci hittantábor

Hittanos napközis tábor - Kajárpéc, 2015 Ökumenikus nyitottsággal kerestük a választ a fenti kérdésre áhítat, csoportos és kézműves foglalkozás, játékok és csendséta keretében, mintegy harmincöt résztvevővel, hittanossal, fiatallal és segítővel együtt augusztus 17. és 19. között. Jézus három kijelentését jártuk körül:
      „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Jn 8,12
      „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál.” Jn 10,9
      „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” Jn 6,35

Konfirmáltak találkozója – 2015

Idén április 12-én, húsvét ünnepe utáni első vasárnapon tartottuk meg a gyülekezetünkben immár hagyományosnak mondható konfirmációi emlékünnepet. A tavalyi alkalomhoz hasonlóan a 25, 50, 60, 70 és 75 éve konfirmált testvéreinknek küldtünk személyre szóló meghívót erre a napra. Az úrvacsorás istentiszteleten a jubilálókkal együtt adtunk hálát Istennek a konfirmációban és az azóta eltelt évtizedek során megtapasztalt sokféle ajándékáért, illetve imádságban emlékeztünk meg a már elhunyt konfirmandus-társakról. A találkozó a gyülekezeti teremben megtartott szeretetvendégséggel zárult.

Ökumenikus imahét, 2015

Az idei imahét alkalmainak evangélikus gyülekezeteink adtak otthont: Kajárpécen január 19-én, Felpécen január 21-én, Gyömörén pedig január 25-én tartottunk ökumenikus istentiszteletet. Kajárpécen a templom melletti felújított községi könyvtár átadása követte a közös igére figyelést, Gyömörén pedig – idén első ízben – Tarcsáné Jankó Szabó Csilla református lelkésznő is bekapcsolódott a liturgiai szolgálatba. Igehirdetéssel mindhárom településen Csermelyi Károly plébános szolgált.