Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

„Áldjad, lelkem, az Urat!” – Konfirmáció az evangélikus gyülekezetben

„Áldjad, lelkem, az Urat!” – Konfirmáció az evangélikus gyülekezetben Másfél év után újra konfirmációra került sor kajárpéci gyülekezetünkben 2022. május 21-én és 22-én.

      A szombati vizsgán öt fiatal adott számot arról, hogy megismerte a keresztyén hit alapvető igazságait és evangélikus egyházunk tanítását. A jelenlévő családtagok megbizonyosodhattak a konfirmandusok egyháztörténeti jártasságáról és az egyházi esztendő ünnepeivel kapcsolatos tájékozottságáról is. A feleleteket követően az egyházközség felügyelője, Budai András köszöntötte a sikeres vizsgát tett ifjakat. A templomban megtartott alkalmat a felkészítő órákon megismert gitáros énekek keretezték.
      Másnap gyülekezetünk presbiterei kísérték a hófehér albába öltözött konfirmálókat az istentiszteletre. A fiatalok az ünnepen először közösen elmondták az Apostoli hitvallást, amelyet keresztelésükkor még szüleik és keresztszüleik vallottak meg az ő nevükben, majd a konfirmációi vallástétel következett. Ezután – Isten Szentlelkének segítségül hívásával – egyenként igei áldásban részesültek, végül pedig első alkalommal vehettek úrvacsorát: Jézus Krisztus valóságos testét és vérét kenyérben és borban.
      Bízunk benne, hogy a konfirmáció – amely magyarra lefordítva megerősítést jelent – nem a közösséghez tartozás lezárását, hanem sokkal inkább a gyülekezethez és az egyházhoz való még szorosabb, aktív kapcsolódást hozza el fiatal testvéreink életében.